CoolPrint
Inteligentní kopírování a tisk


CoolPrint

Systém pro správu a sledování využití kopírovací techniky a pro kontrolu rozsahu a nákladů na tisk.

Provozovatel kopírek a tiskáren může zpřístupnit kopírování a tisk držitelům identifikačních karet (zpravidla bezkontaktních). Karty mohou být uživatelům zapůjčeny oproti záloze, prodány, popřípadě je možné využít karty již používané k identifikaci např. v docházkovém či stravovacím systému. Uživatelé jsou zařazeni buď do kategorie bezlimitní nebo kreditní. Bezlimitní kategorie slouží pouze k evidování provozu kopírovací techniky, kreditní kategorie platí za poskytované služby podle uživatelského ceníku.

Popis systému

Systém se skládá z minimálně jednoho PC a čtečky identifikačních karet, umístěné u blokovaného kopírovacího stroje, nebo tiskárny. Obě místa musí mít možnost připojení k síti Ethernet.

Obslužný software na PC je koncipován jako klient-server. Serverová část funguje jako služba. Klientská část je určena pro správu čteček, osob, ceníku, přehledy kopírování. Počet klientů a PC na nichž běží, není omezen.

Okamžitý tisk

 • Uživatel na pracovním PC vytiskne požadovaný dokument.
 • Úloha je odeslaná na server.
 • Server požadavek přijme, zpracuje a odešle na tiskárnu.
 • Server zaeviduje a zaúčtuje provedený tisk.

Tisk po identifikaci uživatele na čtečce

 • Uživatel na pracovním PC vytiskne požadovaný dokument.
 • Úloha je odeslaná na server.
 • Server požadavek přijme, zpracuje a uloží do tiskové fronty.
 • Uživatel přijde k tiskárně a na čtečce se identifikuje kartou.
 • Server vyzvedne příslušnou tiskovou úlohu a odešle ji na tiskárnu. Podpora funkce FOLLOW ME.
 • Zaevidování a zaúčtování tisku.

Kopírování

 • Identifikace uživatele na čtečce u kopírky.
 • V případě potřeby je kontrolován stav konta uživatele, pokud je v pořádku, je kopírovací stroj odblokován.
 • Kopírovaní je prostřednictvím čtečky evidováno a informace je předána serveru.

© 2006 - 2011 Softsys s.r.o.